معرفی محصول با ظاهرو کاربردی متفاوت.
این نوع از بدنه پروژکتور های SMD با قابلیت نصب لنز با زوایای گوناگون و در نتیجه عدم پاچش نور را به همراه دارد.
جرم وزنی و سطح تبادل حرارتی ایجاد شده با توجه به شیارهای تعبیه شده برروی این مدل از پروژکتور های SMD سطح تبادل حرارتی مناسبی را به همراه دارید.
استفاده از واشر های آب بندی در زیر لنز ها باعث افزایش درجه حفاظت قاب خواهد شد.