نوشته‌ها

پرتوی گاما و فروسرخ

پرتوی گاما و فروسرخ

پرتوی فروسرخ

پرتوی فروسرخ یا مادون‌قرمزInfrared  تابشی است الکترومغناطیسی با طول‌موجی طولانی‌تر از نور مرئی اما کوتاه‌تر از تابش ریز موج. از آنجا که سرخ، رنگِ نور مرئی با درازترین طول‌موج را تشکیل می‌دهد، به این پرتو فروسرخ یعنی پایین‌تر از سرخ می‌گویند. تابش فروسرخ طول‌موجی میان ۷۰۰ نانومتر و ۱ میلی‌متر دارد.

ادامه مطلب