نوشته‌ها

تعریف دمای رنگ - گروه صنعتی مهر

تعریف دمای رنگ

اگر جسم سیاه گرم شود، در دماهای مختلف به نسبت نورهای متفاوتی را ایجاد میکند، و این نورها در طیف نور های مرئی قرار میگیرند . در این مقاله از گروه صنعتی
مهر به بررسی تعریف دمای رنگ پرداخنیم . لطفا با ما همراه باشید .

مشخصه های بیان نور

برای مشخص شدن نور ها و یا رنگ ها از دمای که به جسم سیاه داده میشود تا آن نور را ایجاد کند استفاده میشود .

نوری که از شیشه منشور عبور داده میشود به لحاظ شکسته نوری که منشور دارد شکسته شده . و به طول موج های مختلفی تجزیه میشود .

به طور مثال هنگامی که نور سفید به منشور تابیده شود به طیف هفت رنگ تجزیه میشود، این طیف طیف مرئی بوده که باچشم به راحتی قابل دیدن است .

طول موج طیف مرئی بین ۳۸۰ نانومتر تا ۷۵۰ نانومتر است.

ادامه مطلب

شاخص نمود رنگ - گروه صنعتی مهر

شاخص نمود رنگ (CRI)

شاخص نمود رنگ (Color Rendering Index) که به اختصار CRI نامیده می‌شود، اندیسی است برای مشخص کردن میزان کافی بودن نور موجود برای تشخیص رنگها

در این مقاله ی گروه صنعتی مهر سعی کردیم به بررسی شاخص نمود رنگ بپردازیم . با ما همراه باشید .

چشم انسان به گونه ای رشد یافته است تا بتواند با استفاده از نور خورشید رنگ‌های متفاوت اشیاء را تشخیص دهد . در نتیجه شاخص رنگ نور خورشید برای چشم

بهترین است ، زیرا سبب میشود به سهولت رنگ های طبیعی را تشخیص دهد .
ادامه مطلب