نوشته‌ها

اصول طراحی روشنایی مراکز تجاری آموزشی - گروه صنعتی مهر

اصول طراحی روشنایی در مراکز اداری، آموزشی، تجاری و درمانی

در اصول طراحی روشنایی برای اماکن پارامتر های کارایی بصری و آرامش بصری بیشتر از نمود بصری اهمیت پیدا میکنند.در این مقاله ی گروه صنعتی مهر به اصول طراحی روشنایی در مراکز اداری، آموزشی، تجاری و درمانی می پردازیم با ما همراه باشید .

ادامه مطلب