نوشته‌ها

پنل خورشیدی Solar Panel - گروه صنعتی مهر

پنل خورشیدی Solar Panel

پنل خورشیدی Solar Panel

پنل خورشیدی Solar Panel ، آرایشی از تعداد زیادی سلول خورشیدی بوده که در کنار هم قرار گرفته و به صورت سری به هم متصل گردیده اند. با توجه به بررسی های گروه صنعتی مهر پنل خورشیدی بسته به میزان برق تولیدی خود در اندازه‌های مختلفی ساخته می‌شود. آرایشی از چند پنل خورشیدی که در کنار هم قرار گرفته و به یکدیگر متصل می شوند، یک سیستم فتوولتائیک را ایجاد می‌نمایند.

در گذشته استفاده از پنل‌ خورشیدی تقریبا به کاربردهای فضایی منحصر و محدود بوده است ولی امروزه با اهمیت یافتن مساله تامین انرژی و ارزش اقتصادی آن برای

کاربردهای مختلف خانگی، صنعتی و تجاری از یک طرف و مسائل زیست محیطی از طرف دیگر، دامنه استفاده از برق خورشیدی گسترش یافته و به حوزه کاربردهای

خانگی، تجاری و صنعتی نیز راه باز کرده است و هر روز هم جای بیشتری در این حوزه ها باز می‌کند.

ادامه مطلب