نوشته‌ها

نور افکن LED

ارزیابی نور افکن LED ال ای دی

ارز یابی نور افکن های LED

در تعیین استادارد نورافکن های LED ال ای دی، نور افکن LED ال ای دی به این صورت تعریف میشود، نور افکن LED ال ای دی  چراغی است با منبع نور LED ال ای دی  که جهت تامین روشنایی مورد نظر محوطه و یا نورپردازی مورد استفاده قرار میگیرد.

این چراغ باید قابلیت چرخش و گردش در حواقل یکی از محورهای خود را دارا باشد.

هدف ازتعیین استاندارد این نوع از نور افکن های LED ال ای دی، تعیین مشخصات فنی و ارزیابی کارکرد نورافکن میباشد.

ارزیابی نورافکن های LED ال ای دی، شامل ازمون های زیرمیباشد:

ادامه مطلب