نوشته‌ها

طراحی روشنایی اماکن ورزشی - گروه صنعتی مهر

طراحی روشنایی در اماکن ورزشی

اصول طراحی روشنایی در اماکن ورزشی نیازمند در نظر داشتن پارامترهای متعددی است.در مجموعه های ورزشی کارایی و آرامش بصری اهمیت زیادی دارد.ار آنجا که در سالنهای ورزشی فیلم برداری تلوزیونی نیز ممکن است صورت بگیرد، شدت روشنایی در صفحات عمودی نیز اهمیت پیدا میکند.در این مقاله از گروه صنعتی مهر به بررسی طراحی روشنایی در اماکن ورزشی می پردازیم . با ما همراه باشید .

ادامه مطلب

اصول طراحی روشنایی مراکز تجاری آموزشی - گروه صنعتی مهر

اصول طراحی روشنایی در مراکز اداری، آموزشی، تجاری و درمانی

در اصول طراحی روشنایی برای اماکن پارامتر های کارایی بصری و آرامش بصری بیشتر از نمود بصری اهمیت پیدا میکنند.در این مقاله ی گروه صنعتی مهر به اصول طراحی روشنایی در مراکز اداری، آموزشی، تجاری و درمانی می پردازیم با ما همراه باشید .

ادامه مطلب