مطالب توسط mscm scm

طول عمر مفید یک درایور LED چه مدت زمانی است !!؟

طول عمر مورد انتظار یک درایور LED چیست؟ چندین عامل وجود دارد که بر طول عمر درایور LED شما تأثیر می گذارد از جمله: کیفیت درایور مدل درایور LED انتخاب شده محیطی که در آن نصب شده است.   کیفیت درایور LED صادقانه بگویم، آنچه را پرداخت می کنید دریافت می کنید. اگر یک درایور […]