نوشته‌ها

آلودگی نوری

آلودگی نوری ، علل، اثرات و راه های مقابله با آن

آلودگی نوری به وجود نور مصنوعی بیش از حد و نامناسب در محیط گفته میشود.آلودگی نوری دارای ۴ مولفه است که اغلب با هم ترکیب میشوند و همپوشانی دارند.

 چهار نوع آلودگی نوری:

خیرگی (glare) : نوری درخشان در میدان دید که می تواند توانایی چشم برای عادت به محیط تاریک را غیر ممکن کند.

نور بیش از اندازه (over – illumination) : استفاده بیش از حد لازم از نور

ادامه مطلب